Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Української міської ради Обухівського району Київської області!

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про освіту», статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту, рішення Української міської ради від 29.04.2021 року     № 107/0/7-21-5-8 скл. «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності Української міської ради», рішення Української міської ради від 14.07.2021 року № 177/0/7-21-6-8 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти Української міської ради Обухівського району Київської області», враховуючи закінчення терміну контракту з директором комунального закладу «Академічний ліцей № 2 Української міської ради Обухівського району Київської області», «Витачівська гімназія Української міської ради Обухівського району Київської області» та заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Жуківцівська гімназія Української міської ради Обухівського району Київської області»  Українська міська рада оголошує конкурс на зайняття посади директора:

 • Академічний ліцей № 2 Української міської ради Обухівського району Київської області;
 • Витачівська гімназія Української міської ради Обухівського району Київської області;
 • Жуківцівська гімназія Української міської ради Обухівського району Київської області.

Місцезнаходження закладів:

Академічний ліцей № 2 Української міської ради Обухівського району Київської області.

Юридична адреса закладу: 08720, Київська обл., Обухівський район, місто Українка, вул. Юності, 21.

Витачівська гімназія Української міської ради Обухівського району Київської області.

Юридична адреса закладу: 08740, Київська обл., Обухівський район, с. Витачів, вул. Воздвиженська, 57.

Жуківцівська гімназія Української міської ради Обухівського району Київської області.

Юридична адреса закладу: 08742, Київська обл., Обухівський район, с. Жуківці, вул. Гагаріна, 5.

Найменування посади: директор

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102. 

Кваліфікаційні вимоги до керівника (директора)

Керівником може бути особа, яка  є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до цього Закону.

Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
 • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4)перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі складає 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена на поштовому штемпелі.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Дата прийняття документів – з 15 липня 2021 року по 03 серпня 2021 року включно.

По закінченню 20 денного терміну документи для участі у конкурсі не приймаються і не розглядаються. В разі, якщо останній день прийняття документів припадає на неробочий день, останнім днем подачі документів вважається перший за ним робочий день.

Документи подаються в управління гуманітарного розвитку Української міської ради (08722, Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 85).

Відповідальна особа – Білоножко Анастасія Володимирівна + 38 (063) 430 42 83,      e-mail – upravgr2021@gmail.com.

Склад конкурсної комісії від 6 до 15 осіб з визначенням з її числа голови та секретаря, до складу якої входять представники:

засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи), уповноваженого органу, трудового колективу закладу загальної середньої освіти, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:


– перевірки знання Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції», законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Співбесіда та перевірка на знання законодавства з кожним учасником ведеться особисто.
Перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти (на
два/шість років), на посаду керівника якого оголошено конкурс, має містити:
– план реформування закладу протягом двох років / шести років;
заходи зі здійснення управлінської діяльності з вирішення ключових проблем розвитку закладу, шляхів поліпшення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів закладу, створення сучасних умов організації освітнього процесу;
-пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності закладу, механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів, розширення партнерських зв’язків;     
– пропозиції (відомості) стосовно очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Дата та місце початку конкурсного відбору будуть повідомлені додатково.