Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр Української міської ради Обухівського району Київської області»

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Комунальний заклад «Інклюзивно – ресурсний центр Української міської ради Обухівського району Київської області».

Юридична адреса: 08720, Київська область, Обухівський район, м. Українка, вул. Юності, 7.

Найменування посади та умови оплати праці:

Директор комунального закладу «Інклюзивно – ресурсний центр Української міської ради Обухівського району Київської області».

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Керівника закладу здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказом міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказом міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», галузевими генеральними угодами, колективним договором.

Кваліфікаційні вимоги до директора комунального закладу «Інклюзивно – ресурсний центр Української міської ради Обухівського району Київської області»:

Директором комунального закладу «Інклюзивно – ресурсний центр Української міської ради Обухівського району Київської області» може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

Претенденти на посаду директора комунального закладу «Інклюзивно – ресурсний центр Української міської ради Обухівського району Київської області»  подають до конкурсної комісії такі документи:

  • копію паспорта громадянина України;
  • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
  • копію трудової книжки;
  • копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена по поштовому штемпелі.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Дата прийняття документів – з 17 травня 2021 року по 05 червня 2021 року.

По закінченню 20 денного терміну документи для участі у конкурсі не приймаються і не розглядаються. В разі, якщо останній день прийняття документів припадає на неробочий день, останнім днем подачі документів вважається перший за ним робочий день.

Документи подаються в управління гуманітарного розвитку Української міської ради    

(08722, Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 85)

Відповідальна особа – Білоножко Анастасія Володимирівна + 38 (063) 430 42 83,           

 e-mail – upravgr2021@gmail.com.

Дата та місце проведення конкурсу.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

з 17 травня 2021 року по 05 червня 2021 року – подання претендентами документів;

з 07 червня 2021 року по 09 червня 2021 року – вивчення конкурсною комісією поданих документів;

10 червня 2021 року – конкурсний відбір (складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди з претендентами, визначення переможця конкурсу). Про час буде повідомлено додатково.

Місце проведення конкурсу – управління гуманітарного розвитку Української міської ради (08722, Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, 85).